Trafodaeth Grŵp

YSBRYDOLI HYFFORDDIANT

BYW. DDYSGU. ENNILL.

Myfyrwyr yn Teipio yn eu Cyfrifiadur

AMDANOM NI

Mae INSPIRE Training Ltd yn Ddarparwr Hyfforddiant arloesol newydd sy'n tyfu'n gyflym ac sy'n darparu hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi'i ariannu'n llawn i fusnesau ac oedolion di-waith yng Nghymru.

Rydym yn darparu hyfforddiant a chymwysterau arbenigol mewn llythrennedd, rhifedd, iaith ac amrywiaeth o Hyfforddeiaethau Lefel 1.

TYSTIOLAETHAU

"Cyn i mi ddod i INSPIRE

Nid oedd hyfforddiant a doeddwn i'n gwybod beth roeddwn i eisiau ei wneud, roeddwn i'n mwynhau chwaraeon ond yn teimlo nad mynd i'r coleg oedd y cam cywir i mi, bryd hynny. Cyfarfûm â'r Cynghorydd Gyrfaoedd yn yr ysgol a dywedodd wrthyf am raglen Hyfforddeiaeth INSPIRE.
Ymwelais â'r safle chwaraeon a chwrdd â'r tiwtoriaid cyn i mi ymuno ac fe wnaethant egluro i mi beth oedd y cwrs yn ei olygu. Rwyf wedi bod wrth fy modd yn bod yma, mae'r tiwtoriaid yn eich trin â pharch ac yn siarad â chi fel oedolion, mae llwyth o weithgareddau sy'n gysylltiedig â theori.

Rwy'n teimlo bod fy hyder wedi tyfu'n aruthrol ac rwyf wedi cyflawni fy Lefel Chwaraeon BTEC 1. Rwyf wedi gwneud cais
i'r coleg ac rwyf bellach yn dechrau Lefel 2, ac rwy'n teimlo nawr, diolch i INSPIRE
Gallaf fynd â'm hyder a'm haeddfedrwydd newydd gyda mi. Dwi'n dal mewn cysylltiad â'r tîm nawr."

Libby Morris

EIN RHAGLENNI

 

DARPARIAETHAU IEUENCTID

DARPARIAETHAU YN YR YSGOL

CYRSIAU OEDOLION

 

CYSYLLTWCH Â NI

Canolfan Abertawe

38-40

Stryd y Mariner

Abertawe

SA1 5BA

01792 470340

Canolfan Llanelli

18

Stryd Murray

Llanelli

SA15 1DZ.

01792 470340

neu cysylltwch â Greg ar 07715208361 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Cymorth Instagram

Newyddion INSPIRE

01792 470340

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Cymorth Instagram

©2020 gan Inspire Training.