Cydweithwyr sy'n Gweithio yn y Swyddfa

CYRSIAU OEDOLION

HANNER, CYRSIAU LLAWN A 3 DIWRNOD
Gellir cyflwyno'r cyrsiau canlynol ar y safle neu yn ein swyddfeydd yn Abertawe. Er mwyn gweddu i anghenion grwpiau ac anghenion y sefydliad gallwn ddarparu hanner, llawn neu 3 diwrnod lle bydd ein tiwtoriaid yn mynd i fanylion pellach ac yn cynnig ardystiad os dymunir. Achrededig gan Agored Cymru

MAE POB CWRS YN CAEL EI GYFLWYNO MEWN MODD UNIGRYW, ARLOESOL A DEINAMIG, GAN AMSUGNO DIDDORDEB Y DYSGWYR YN LLWYR A'I WNEUD YN WERTHFAWR AC YN BERTHNASOL IDDYNT.

Uchafswm maint dosbarthiadau yw 12 cleient y cwrs.

PARATOI SWYDDI

CV YSGRIFENNU

SGILIAU GWASANAETH CWSMERIAID

Cyflogai
Cyflogwr
Disgwyliadau

Hyder
Adeilad
Cwrs

RHAGLEN CHWARAEON

DIWRNOD GWEITHGAREDDAU AWYR AGORED

DIWRNOD STIWDIO

01792 470340

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Cymorth Instagram

©2020 gan Inspire Training.