DARPARIAETHAU IEUENCTID

YSBRYDOLI RHAGLEN HYFFORDDEIAETH HYFFORDDIANT

Cefnogir y rhaglen Hyfforddeiaeth, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

HYFFORDDEIAETHAU LEFEL 1

Ydych chi rhwng 16 a 19 oed ac am ennill wrth i chi ddysgu?
Gyda rhaglen Hyfforddeiaeth gallwch ennill hyd at £3500, tra'n ennill cymwysterau hanfodol a phrofiad gwaith hanfodol.
Yn INSPIRE Training rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gymwysterau i chi ddewis ohonynt, ac rydym yn darparu amrywiaeth o wahanol weithgareddau sy'n helpu i gynyddu eich hyder, hybu sgiliau gweithio mewn tîm, a datblygu cyfathrebu er mwyn gwneud eich C.V. sefyll allan o'r dorf a chael y swydd honno rydych chi ei heisiau!

SGILIAU HANFODOL

MANWERTHU

CHWARAEON

DEFNYDDWYR TGCH

MECANYDDOL MODUR

IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

GWALLT A HARDDWCH

CYFLOGADWYEDD

GWASANAETH CWSMERIAID

ADEILADU

GWEINYDDU BUSNES

GWEITHGAREDDAU DYSGWYR

Cliciwch i ddysgu mwy am ein gweithgareddau dysgwyr.

01792 470340

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Cymorth Instagram

©2020 gan Inspire Training.