Offer llygaid

EIN GWELEDIGAETH

Rhoi sgiliau, cymwysterau a hyder i bobl ifanc ac oedolion i symud ymlaen o fewn eu bywydau personol a phroffesiynol.

EIN CENHADAETH

Darparu'r profiad dysgu gorau posibl, i bob dysgwr, bob tro.

Myfyrwyr yn Teipio yn eu Cyfrifiadur

CWRDD Â'N STAFF

Mae staff INSPIRE yn gymwys, yn brofiadol, yn amyneddgar ac yn ddynamig o ran eu hymagwedd, gan sicrhau bod pob gwers yn herio’r dysgwr trwy ddull hwyliog, perthnasol a rhyngweithiol.

GAVjpg.jpg
GREG.jpg
SARAC2jpg.jpg
Carol2.jpg

GAVIN EARLEY

Rheolwr Gyfarwyddwr

GREG BAILEY

Cyfarwyddwr cyflawni

SARA CULLEN

Rheolwr Canolfan

CAROL WILLIAMS

Rheolwr Ansawdd

JAMES.jpg
PAUL.jpg
RICKjpg.jpg
SARAHD.jpg

JAMES HOLLOWAY

Rheolwr Cydymffurfio a Thiwtor TGCh

PAUL BIRCH

Tiwtor ymgysylltu

RICK THOMAS

Tiwtor ymgysylltu

SARAH DAVIES

Tiwtor ymgysylltu

AARON2.jpg
CHARLIE2.jpg
KEV2.jpg
SAM 3.jpg

AARON VICKERY

Tiwtor ymgysylltu

CHARLIE JOSEPH

Tiwtor ymgysylltu

KEVIN JAMES

Tiwtor Chwaraeon

SAM O'CONNOR

Cynorthwy-ydd Chwaraeon

SIMON.jpg
PETER2.jpg
HANNAHjpg.jpg
HELEN 2.jpg

SIMON BOWEN

Arweinydd Chwaraeon ac Ysgol

PETER SAVAGE

Arweinydd Chwaraeon ac Ysgol

HANNAH CHRISWICK

Cynghorydd Cyfleoedd

HELEN REES

Cynghorydd Cyfleoedd

HELEN 2.jpg
SUE2.jpg
Mik.jpg
JOSH 2.jpg

LYNNE RICHARDS

Cynghorydd Cyfleoedd a

Tiwtor Cyflogadwyedd

SUE WILLIAMS

Tiwtor Gwasanaethau Busnes

BECCI ROBERTS

Arweinydd Sefydlu

MARC HANCOCK

Rheolwr Cyswllt Adnoddau Dynol a Chyflogwyr

LYNNE.jpg
SUE2.jpg
MARC2.jpg
DR.jpg
Mik.jpg
KELLY.jpg
JOSH 2.jpg

 DUSTIN RUBIO

Arbenigwr Dysgu a Chyfryngau Ar-lein

MIKKAELA WILLIAMS

Rheolwr Gweinyddu

KELLY DAVIES

Gweinyddol

JOSH KANE

Prentis

01792 470340

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Cymorth Instagram

©2020 gan Inspire Training.